Văn bản nội bộ

Quyết định về Nhân sự của Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật

Số/ký hiệu: Số 2200/QĐ-ĐHSPNTTW
Ngày ban hành: 14/11/2018
Cơ quan ban hành: Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: PGS.TS. Đào Đăng Phượng

Xem thêm:

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục trường ĐHSP Nghệ thuật TW
1698/QĐ-ĐHSPNTTW 29/08/2018 Phòng Khảo thí, đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục Quyết định
Kế hoạch khắc phục tồn tại sau đánh giá ngoài giai đoạn 2018-2020
1661/KH-ĐHSPNTTW 17/08/2018 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Kế hoạch
Hướng dẫn số 203-HD/ĐU ĐHSPNTTW về tiêu chuẩn và quy trình phát triển đảng
Số 203 - HD/ĐUĐHSPNTTW 02/07/2018 Đảng ủy Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Thông báo
Tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Trung Quốc, tiếng Lào, tiếng Khmer năm 2018
Cv số: 2175/BGDĐT-TCCB 28/05/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo Công văn