Văn bản Hội đồng trường

Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW nhiệm kỳ 2020 - 2025

Số/ký hiệu: 01/NQ-HĐT
Ngày ban hành: 14/01/2022
Loại văn bản: Nghị quyết
Người ký: Chủ tịch Hội đồng trường
Nội dung đính kèm:
  1. 01 NQ HDT.pdf

Xem thêm: