Văn bản Hội đồng trường

Thông báo v/v Tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2022-2023

Số/ký hiệu: 2000/TB-ĐHSPNTTW
Ngày ban hành: 16/09/2022
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Thông báo

Xem thêm:

Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW nhiệm kỳ 2020 - 2025
19/NQ-ĐHSPNTTW-HĐT 09/09/2022 Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương Nghị quyết
Quyết định v/v ban hành Quy định về ĐBCL GDĐH của Trường ĐHSPNTTW
1919/QĐ-ĐHSPNTTW 07/09/2022 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Quyết định
Kế hoạch v/v tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
1931/KH-ĐHSPNTTW 07/09/2022 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Kế hoạch
Nghị quyết về việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quản lý năm học 2021 - 2022
18/NQ-ĐHSPNTTW-HĐT 30/08/2022 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Nghị quyết