Thông báo

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2019 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

16 Tháng Bảy 2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN

ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2019

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

 

STT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

NĂM SINH

HỌC HÀM/ HỌC VỊ

CHỨC DANH ĐĂNG KÝ

NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH ĐĂNG KÝ

NƠI CÔNG TÁC

1

Quách Thị Ngọc An

Nữ

1980

Tiến sĩ

Phó giáo sư

Nghệ thuật/Mỹ thuật

Trường ĐHSP

Nghệ thuật TW

2

Lê Thị Thu Hiền

Nữ

1975

Tiến sĩ

Phó giáo sư

Văn hóa/Văn hóa học

Cục Di sản Văn hóa  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3

Đào Hải Triều

Nam

1962

Tiến sĩ

Phó giáo sư

Văn hóa /Văn hóa học

Bảo tàng Hậu cần

 

 

 

Thông báo cũ hơn: