Thông báo

THÔNG BÁO: ĐĂNG TẢI NỘI DUNG LUẬN ÁN CỦA NCS BÙI THỊ PHƯƠNG ĐÔNG

07 Tháng Mười 2022

THÔNG BÁO

ĐĂNG TẢI NỘI DUNG LUẬN ÁN CỦA NCS BÙI THỊ PHƯƠNG ĐÔNG

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW đăng tải nội dung luận án của Nghiên cứu sinh Bùi Thị Phương Đông

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc

Mã số: 9140111

Đề tài: Dạy học ca khúc viết về Hà Nội cho sinh viên ngành Đại học Sư phạm Âm nhạc đáp ứng nhu cầu giáo dục thẩm mỹ âm nhạc hiện nay.

Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Phạm Lê Hòa

Các file đính kèm:

  1. Toàn văn luận án
  2. Tóm tắt luận án (bằng tiếng Việt)
  3. Tóm tắt luận án (bằng tiếng Anh)
  4. Trích yếu luận án (bằng tiếng Việt)
  5. Trích yếu luận án (bằng tiếng Anh)
  6. Đóng góp mới của luận án (bằng tiếng Việt)
  7. Đóng góp mới của luận án (bằng tiếng Anh)
  8. Quyết định thành lập hội đồng

Hồ sơ LA Bùi Thị Phương Đông

Thông báo cũ hơn: