Thông báo

Thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2010

20 Tháng Ba 2010

          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        _________                                          ________________________

 

          Số:            /TB-ĐHSPNTTW                      Hà Nội, ngày  19   tháng 3  năm 2010

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2010

 

 

Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-BGDĐT ngày 05/3/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chỉ tiêu tuyển sinh 2010 cho trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11/2/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2010 với các nội dung như sau:

Tên trường: Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW (Ký hiệu: GNT).

 * Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc.

-  Điểm xét tuyển theo ngành, khối.

-  Số chỗ trong KTX có thể tiếp nhận đối với khoá TS 2010: 400.

-  Điều kiện tuyển đối với các trường năng khiếu: Đủ sức khỏe học tập theo TT Liên Bộ số 10/TTLB, 18/8/1989.

-  Thí sinh được dự thi 2 ngành của trường ĐHSP Nghệ thuật TW với điều kiện nộp 2 bộ hồ sơ đăng ký dự thi, kết quả thi môn Văn học (thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT) được tính cho cả 2 ngành dự thi.

- Thí sinh dự thi đầy đủ các môn Năng khiếu trong các kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (Sơ tuyển và chính thức) năm 2010 tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW được công nhận kết quả với điều kiện đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kết quả môn Văn học (thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT) tại trường đại học khác.

-  Hồ sơ đăng ký dự thi (nếu gửi qua đường bưu điện) được cho vào túi, dán kín và niêm phong, khai đầy đủ các mục theo quy định trong hồ sơ ĐKDT và bên ngoài ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của thí sinh, số máy điện thoại, e-mail (nếu có), đối với thí sinh ĐKDT ngành ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật phải nộp 4 ảnh 4x6, 4 phong bì đã dán tem ghi rõ địa chỉ.

* Từ ngày 10/3/2010 đến 10/4/2010: Thí sinh khai và nộp hồ sơ đăng ký dự thi lệ phí tuyển sinh tại trường THPT (thí sinh tự do nộp tại địa điểm do Sở GD&ĐT quy định) .

* Từ ngày 11/4/2010 đến 17/4/2010: Nếu chưa nộp hồ sơ và lệ phí tuyển sinh theo tuyến Sở GD&ĐT thì nộp trực tiếp tại trường  theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (Km9 +200 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội).

 

Các ngành tuyển gồm:

1. HỆ ĐẠI HỌC:

1.1. Đại học Sư phạm Âm nhạc.

- Mã ngành quy ước: 01

- Khối thi quy ước: N

- Chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy (dự kiến): 250.

* Thi sơ tuyển:

 Ngày 04/7/2010: Thi môn Thanh nhạc và Nhạc cụ.

- Thí sinh trúng tuyển đợt thi sơ tuyển sẽ tiếp tục dự kỳ thi chính thức.

* Thi chính thức:

 Ngày 09/7/2010: Thi môn Văn học (Theo đề thi chung của BGD&ĐT)

Ngày 10/7/2010  và 11/7/2010: Thi 2 môn Năng khiếu (Hai môn năng khiếu nhân hệ số 2):

+ Kiến thức  Âm nhạc tổng hợp - Xướng âm;

+ Thanh nhạc - Nhạc cụ.

1.2. Đại học Sư phạm Mỹ thuật:

- Mã ngành quy ước: 02

- Khối thi quy ước: H

- Chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy (dự kiến): 250.

* Thi sơ tuyển:

Ngày 04/7/2010: Thi môn Hình hoạ - Tượng chân dung (240 phút).

- Thí sinh trúng tuyển đợt thi sơ tuyển sẽ tiếp tục dự kỳ thi chính thức.

* Thi chính thức:

Ngày 09/7/2010: Thi môn Văn học (Theo đề thi chung của BGD&ĐT)

Ngày 10/7/2010 và 11/7/2010: Thi 2 môn Năng khiếu (Hai môn năng khiếu nhân hệ số 2):

+ Hình hoạ - Tượng bán thân (360 phút);

+ Bố cục  (360 phút).

1.3. Đại học Quản lý Văn hoá:

- Mã ngành quy ước: 03

- Khối thi quy ước: R1, R2

- Chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy (dự kiến): 100.

 Ngày thi  09/7/2010: Thi môn Văn học và môn Lịch sử (Theo đề thi chung của BGD&ĐT).

 Ngày 13/7/2010: Thi môn Năng khiếu (Hai môn năng khiếu nhân hệ số 2):

- Khối R1 thi 2 môn: Hùng biện và Biểu diễn nghệ thuật (chọn 1 trong 4 hình thức: Hát, Múa, Đàn và Tiểu phẩm sân khấu).

- Khối R2 thi 2 môn: Hùng biện và Hình hoạ (90 phút).

1.4. Đại học Thiết kế thời trang:

- Mã ngành quy ước: 04

- Khối thi quy ước: H

- Chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy (dự kiến): 120.

* Ngày 09/7/2010: Thi môn Văn học (Theo đề thi chung của BGD&ĐT)

* Ngày 13/7/2010: Thi 2 môn Năng khiếu (Hai môn năng khiếu nhân hệ số 2):

+ Hình hoạ - Tượng bán thân (240 phút)

+ Trang trí (240 phút).

1.5. Đại học Hội hoạ:

- Mã ngành quy ước: 05

- Khối thi quy ước: H

- Chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy (dự kiến): 60.

* Ngày 09/7/2010 : Thi môn Văn học  (Theo đề thi chung của BGD&ĐT).

* Ngày 13/7/2010  và 14/7/2010: Thi 2 môn Năng khiếu (Hai môn năng khiếu nhân hệ số 2):

+ Hình hoạ  -  Người toàn thân nam (360 phút)

+ Bố cục (360 phút).

1.6. Đại học Thiết kế đồ hoạ:

- Mã ngành quy ước: 06

- Khối thi quy ước: H

- Chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy (dự kiến): 120

* Ngày 09/7/2010: Thi môn Văn học  (Theo đề thi chung của BGD&ĐT).

* Ngày 13/7/2010: Thi 2 môn Năng khiếu (Hai môn năng khiếu nhân hệ số 2):

+ Hình hoạ  -  Tượng bán thân (240 phút)

+ Trang trí (240 phút).

2. HỆ CAO ĐẲNG:

2.1. Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc.

- Mã ngành quy ước: C65

- Khối thi quy ước: N

- Chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy (dự kiến): 100.

2.2. Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật:

- Mã ngành quy ước: C66

- Khối thi quy ước: H

- Chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy (dự kiến): 100.

*Chú ý: Hệ cao đẳng SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật xét tuyển từ kết quả thi tuyển sinh hệ ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật của trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                    PGS. TSKH. Phạm Lê Hoà

 

 

Thông báo cũ hơn: