Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Giáo dục năng lực thẩm mỹ cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm Mỹ thuật truyền thống Việt Nam

Cập nhật ngày: 04 Tháng Ba 2024
Cấp đề tài: Đề tài khoa học cấp Bộ
Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Văn Cường
Cơ quan thực hiện đề tài: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Thời gian thực hiện: 2022-2023
Nội dung đính kèm:
  1. Thông tin KQNC B2022-GNT-02.pdf

Đề tài khoa học cấp Bộ

Giáo dục sinh viên Sư phạm Nghệ thuật học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua tác phẩm Âm nhạc, Mỹ thuật

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Đinh Văn Hoàng
+ Đơn vị thực hiện:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Thời gian thực hiện:2021-2023
Xem
Đề tài khoa học cấp Bộ

Xây dựng mô hình giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho học sinh Trung học Phổ thông thông qua hoạt động trải nghiệm Làng nghề ở vùng Châu thổ sông Hồng

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Tráng Thị Thúy
+ Đơn vị thực hiện:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Thời gian thực hiện:2021-2023
Xem
Đề tài khoa học cấp Bộ

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc ít người khu vực miền núi phía Bắc gắn với phát triển du lịch bền vững

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo
+ Đơn vị thực hiện:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Thời gian thực hiện:2022-2023
Xem
Đề tài khoa học cấp Bộ

Giáo dục giá trị nghệ thuật Múa rối nước cho học sinh tiểu học vùng châu thổ sông Hồng

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Nguyễn Văn Định
+ Đơn vị thực hiện:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Thời gian thực hiện:2022-2023
Xem