Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Nghiên cứu và biên soạn tài liệu giảng dạy học phần Trang trí cơ bản 1 cho sinh viên ngành Thiết kế Thời trang, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Cập nhật ngày: 30 Tháng Năm 2022
Cấp đề tài: Đề tài cấp Khoa
Cơ quan chủ trì: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Chủ nhiệm đề tài: Lê Mai Trinh
Cơ quan thực hiện đề tài: Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
Thời gian thực hiện: 2021
Nội dung đính kèm:
  1. K2021-01 Lê Mai Trinh.docx

Đề tài cấp Khoa

Ứng dụng một số phương pháp Design vào học phần Nhập môn Design, ngành Công nghệ May

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Hải Hà
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Ứng dụng một số kỹ thuật xử lý chất liệu vải trên Thiết kế trang phục dạo phố trong môn Tạo mẫu Trang phục 3

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Đỗ Thu Huyền
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Ứng dụng phần mềm Optitex trong môn Tin học chuyên ngành 2 thiết kế quần áo cơ bản ngành Công nghệ May

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Vũ Mai Hiên
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Nghiên cứu, biên soạn tài liệu giảng dạy học phần Sáng tác phụ trang ngành Thiết kế Thời trang và Công nghệ may

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Hoàng Tùng
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem