Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Ứng dụng một số kỹ thuật xử lý chất liệu vải trên Thiết kế trang phục dạo phố trong môn Tạo mẫu Trang phục 3

Cập nhật ngày: 30 Tháng Năm 2022
Cấp đề tài: Đề tài cấp Khoa
Cơ quan chủ trì: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Thu Huyền
Cơ quan thực hiện đề tài: Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
Thời gian thực hiện: 2021
Nội dung đính kèm:
  1. K2021-3 Đỗ Thu Huyền.docx

Đề tài cấp Khoa

Nghiên cứu và biên soạn tài liệu giảng dạy học phần Trang trí cơ bản 1 cho sinh viên ngành Thiết kế Thời trang, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Lê Mai Trinh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Ứng dụng một số phương pháp Design vào học phần Nhập môn Design, ngành Công nghệ May

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Hải Hà
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Ứng dụng phần mềm Optitex trong môn Tin học chuyên ngành 2 thiết kế quần áo cơ bản ngành Công nghệ May

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Vũ Mai Hiên
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Nghiên cứu, biên soạn tài liệu giảng dạy học phần Sáng tác phụ trang ngành Thiết kế Thời trang và Công nghệ may

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Hoàng Tùng
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem