Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Biên soạn tài liệu tự học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh theo học chế tín chỉ tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Cập nhật ngày: 22 Tháng Sáu 2022
Cấp đề tài: Đề tài cấp Trường
Cơ quan chủ trì: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Chủ nhiệm đề tài: Phạm Ngọc Anh
Cơ quan thực hiện đề tài: Khoa Giáo dục Đại cương
Thời gian thực hiện: 2020-2021
Nội dung đính kèm:
  1. PHẠM NGỌC ANH.pdf

Đề tài cấp Trường

Rèn luyện kỹ năng thực hiện tiết tấu trong dạy học ký - xướng âm cho sinh viên Đại học Sư phạm Âm nhạc

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Thị Tố Mai
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sau đại học
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem
Đề tài cấp Trường

Xây dụng tài liệu tham khảo môn Đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Hữu Thức
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sau đại học
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem
Đề tài cấp Trường

Biên soạn tập bài giảng môn Văn hóa học đại cương ngành Quản lý Văn hóa, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Thị Thanh Loan
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem
Đề tài cấp Trường

Nâng cao chất lượng hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Lương Thị Thanh Hải
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại cương
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem