Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Nâng cao chất lượng học trực tuyến các môn lý luận chuyên ngành của sinh viên khoa Sư phạm Mỹ thuật

Cập nhật ngày: 21 Tháng Bảy 2022
Cấp đề tài: NCKH Sinh viên
Cơ quan chủ trì: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Chủ nhiệm đề tài: Ngô Thị Bích Ngọc, K15 - SPMT (Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Vân)
Cơ quan thực hiện đề tài: Khoa Sư phạm Mỹ thuật
Thời gian thực hiện: Năm học 2021-2022

NCKH Sinh viên

Nghiên cứu ký họa của họa sĩ Tô Ngọc Vân vận dụng bài tập thực tế chuyên môn cho sinh viên nghành Sư phạm Mỹ thuật

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Vương Thu Trang, K14 - SPMT (Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thị Kim Liên)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:Năm học 2021-2022
Xem
NCKH Sinh viên

Áp dụng chuyển đổi số vào dạy học chủ đề lịch sử mỹ thuật Việt Nam cho học sinh khối 7 Trường THCS Trần Phú

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Trâm Anh, K14 - SPMT (Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Huy Trung)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:Năm học 2021-2022
Xem
NCKH Sinh viên

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông qua hoạt động vẽ tranh tường cho sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Bùi Thị Thùy Dung, K15 - SPMT (Giảng viên hướng dẫn: TS. Đào Thị Thúy Anh)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:Năm học 2021-2022
Xem
NCKH Sinh viên

Khai thác hình ảnh đầu lân thiết kế trang phục trình diễn ấn tượng.

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Trần Thị Cao Anh, K12 - TKTT (Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lưu Ngọc lan)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:Năm học 2021-2022
Xem