Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Ứng dụng nghệ thuật thiết kế của Paul Rand vào bài tập thiết kế logo

Cập nhật ngày: 01 Tháng Tám 2022
Cấp đề tài: NCKH Sinh viên
Cơ quan chủ trì: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Chủ nhiệm đề tài: Vương Đình Thắng Thái, K10C - TKĐH (Giảng viên hướng dẫn: Quách Thị Ngọc An)
Cơ quan thực hiện đề tài: Khoa Thiết kế Đồ họa
Thời gian thực hiện: 2020-2021

NCKH Sinh viên

Kỹ năng vẽ tay trong thiết kế đồ họa

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Bá Thanh, K9A - TKĐH (Giảng viên hướng dẫn: Lê Huy Thục)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem
NCKH Sinh viên

Nghiên cứu ký họa của họa sĩ Tô Ngọc Vân vận dụng bài tập thực tế chuyên môn cho sinh viên nghành Sư phạm Mỹ thuật

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Vương Thu Trang, K14 - SPMT (Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thị Kim Liên)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:Năm học 2021-2022
Xem
NCKH Sinh viên

Áp dụng chuyển đổi số vào dạy học chủ đề lịch sử mỹ thuật Việt Nam cho học sinh khối 7 Trường THCS Trần Phú

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Trâm Anh, K14 - SPMT (Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Huy Trung)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:Năm học 2021-2022
Xem
NCKH Sinh viên

Nâng cao chất lượng học trực tuyến các môn lý luận chuyên ngành của sinh viên khoa Sư phạm Mỹ thuật

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Ngô Thị Bích Ngọc, K15 - SPMT (Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Vân)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:Năm học 2021-2022
Xem