Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Giáo dục thẩm mỹ âm nhạc cho sinh viên Sư phạm Âm nhạc thông qua giảng dạy các môn học trong chương trình đào tạo ngành Sư phạm Âm nhạc

Cập nhật ngày: 13 Tháng Tư 2023
Cấp đề tài: Đề tài khoa học cấp Bộ
Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Đăng Nghị
Cơ quan thực hiện đề tài: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Thời gian thực hiện: 2021-2022
Nội dung đính kèm:
  1. BC TÓM TẮT ĐT B2021-GNT-01.pdf

Đề tài cấp Khoa

So sánh động từ vận động Anh - Việt dưới góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Phạm Thị Lý
+ Đơn vị thực hiện:Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ
+ Thời gian thực hiện:2022
Xem
Đề tài cấp Khoa

Biên soạn tài liệu giảng dạy học phần Hóa trang ngành Diễn viên kịch - Điện ảnh Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Nguyễn Thúy Hường
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:2022
Xem
Đề tài cấp Khoa

Biên soạn tài liệu giảng dạy học phần Quản trị khách sạn, ngành Du lịch, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:2022
Xem
Đề tài cấp Khoa

Biên soạn tài liệu giảng dạy học phần Công tác xã hội với trẻ em cho sinh viên ngành Công tác xã hội, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Lương Thị Đào
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:2022
Xem