Video clip

45 năm một mái trường - Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương

15 Tháng Giêng 2016

Những hình ảnh đầy xúc động, ý nghĩa gợi nhớ về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Nhà trường.

Chương trình số 10
26 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 9
19 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 8
19 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 7
19 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 6
19 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 5
18 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 4
14 Tháng Giêng 2016

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm