Video clip

dự án “Khảo sát xu hướng việc làm của sinh viên Việt Nam sau tốt nghiệp” – MOTIVE (Monitoring trends in Vietnamese graduates employment)

13 Tháng Tư 2021

Hội thảo tập huấn dự án “Khảo sát xu hướng việc làm của sinh viên Việt Nam sau tốt nghiệp” – MOTIVE (Monitoring trends in Vietnamese graduates employment) đã tổ chức hội thảo tập huấn tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW. Dự án do quỹ Eramus+ của Liên minh châu Âu tài trợ trong giai đoạn 2020-2022 thông qua Hiệp hội các trường đại học Alma Laurea (Italia).

Chương trình số 18
19 Tháng Hai 2016
Chương trình số 17
19 Tháng Hai 2016
Chương trình số 16
19 Tháng Hai 2016
Chương trình số 15
19 Tháng Hai 2016
Âm nhạc và Mùa xuân 2016
17 Tháng Hai 2016
Chương trình số 14
29 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 13
29 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 12
27 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 11
27 Tháng Giêng 2016

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm