Video clip

Chương trình Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp tại Nghệ An, Thanh Hóa tháng 01 năm 2018

02 Tháng Hai 2018

Hoạt động tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp được tổ chức thường niên hàng năm do Báo Tuổi Trẻ cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở Giáo dục - Đào tạo, các Tỉnh đoàn, Thành đoàn, các trường đại học, cao đẳng trong cả nước phối hợp tổ chức. Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2018 tại Nghệ An và Thanh Hóa nhằm giúp cho học sinh tiếp cận, tìm hiểu rõ các quy định về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng, với ngành nghề đào tạo và kiến thức cần thiết để lựa chọn tư vấn hướng nghiệp trong tương lai

Nguồn: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Tác giả: Phòng Thông tin và Truyền thông

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm