Video clip

NUAE - Trao thưởng hợp xướng NUAE lần thứ Nhất năm 2020

23 Tháng Mười 2020

Lễ trao giải hợp xướng NUAE lần thứ nhất tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương diễn ra tại Phòng Hòa Nhạc. Cuộc thi hợp xướng với sự góp mặt của 12 đoàn hợp xướng của các trường tại Hà Nội.

Chương trình số 18
19 Tháng Hai 2016
Chương trình số 17
19 Tháng Hai 2016
Chương trình số 16
19 Tháng Hai 2016
Chương trình số 15
19 Tháng Hai 2016
Âm nhạc và Mùa xuân 2016
17 Tháng Hai 2016
Chương trình số 14
29 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 13
29 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 12
27 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 11
27 Tháng Giêng 2016

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm