Hoạt động đào tạo

Quyết định 605/ĐT-ĐHSPNTTW ngày 03 tháng 7 năm 2012 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo 2010 – 2014 ĐH Quản lý văn hóa, Thiết kế thời trang hệ chính quy

20 Tháng Tám 2012

Tệp đính kèm: download (Kèm theo danh sách xếp hạng tốt nghiệp)

 

 

Quyết định 605/ĐT-ĐHSPNTTW ngày 03 tháng 7 năm 2012 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo 2010 – 2014  ĐH Quản lý văn hóa, Thiết kế thời trang hệ  chính quy