Tin tức

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị rà soát nhu cầu đào tạo giáo viên đến năm 2025

24 Tháng Ba 2022

Ảnh minh hoạ/TG.Ảnh minh hoạ/TG.

Công văn nêu rõ, ngày 8/1/2020, Bộ GD&ĐT có văn bản số 64/BGDĐT-NGCBQLGD gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (địa phương) về việc đề xuất nhu cầu đào tạo giáo viên các năm từ 2020 đến 2022 của địa phương trên cơ sở đề xuất của các địa phương và năng lực đào tạo của các trường, Bộ GD&ĐT đã xác định chỉ tiêu đào tạo giáo viên các năm 2020, 2021 cho các cơ sở đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đại học và các quy định của Bộ.

Ngày 25/9/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm và Nghị định có hiệu lực từ khóa tuyển sinh 2021-2022.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai có nhiều vướng mắc về số chỉ tiêu đã đề xuất của một số địa phương và việc triển khai thực tế giữa các địa phương với các cơ sở đào tạo.

Để đảm bảo nhu cầu giáo viên mà các địa phương đã đề xuất đến năm 2022 và nhu cầu các năm tiếp theo từ 2023 đến 2025 sát với nhu cầu sử dụng, số lượng giáo viên cần tuyển sinh và đào tạo theo đề xuất của các địa phương là một trong các căn cứ quan trọng để Bộ GD&ĐT xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho các cơ sở đào tạo;

Đồng thời, để việc đặt hàng, giao nhiệm vụ, hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của các địa phương đạt hiệu quả, Bộ GD&ĐT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát nhu cầu tuyển sinh và đào tạo giáo viên của năm 2022 và đề xuất nhu cầu đào tạo giáo viên các năm từ 2023 đến 2025.

Để việc xác định chỉ tiêu, tổ chức tuyển sinh và đào tạo giáo viên sau năm 2022 đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng và sát với nhu cầu của các địa phương, Bộ GD&ĐT đề nghị trước 31/12 các năm 2022 đến 2024, các địa phương gửi văn bản điều chỉnh nhu cầu so với nhu cầu đã đăng ký cho các năm 2023 đến 2025.

Minh Phong

Nguồn https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/bo-giao-duc-va-dao-tao-de-nghi-ra-soat-nhu-cau-dao-tao-giao-vien-den-nam-2025-ILKvF3Png.html