Tin tức

Hướng dẫn thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến

17 Tháng Chín 2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo mở Hệ thống từ ngày 18/9 đến 17 giờ 00 ngày 30/9 để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2022 tại NUAE

Theo đó, Bộ GD&ĐT đã có hướng dẫn chi tiết thí sinh xác nhận nhập học. Cụ thể:

Bước 1: Đăng nhập

Thí sinh truy cập vào website http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn. Sau đó, nhập các thông tin Số CMND, Mã đăng nhập, Mã xác nhận và nhấn nút Đăng nhập.

Bước 2: Vào menu Tra cứu kết quả xét tuyển sinh từ menu Tra cứu:

Hướng dẫn thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến ảnh 1

Bước 3: Xem kết quả xét tuyển

Mỗi trường mà thí sinh đăng ký xét tuyển chỉ có 1 kết quả là Đỗ hoặc Trượt. Nếu kết quả là Trượt có nghĩa là thí sinh trượt tất cả các nguyện vọng đã đăng ký vào trường:

Hướng dẫn thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến ảnh 2

Bước 4: Xác nhận nhập học

Đối với nguyện vọng đỗ thí sinh có quyền xác nhận nhập học. Để xác nhận nhập học thí sinh nhấn nút Xác nhận nhập học như hình dưới.
Hướng dẫn thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến ảnh 3

Bước 5: Nhấn Đồng ý để hoàn thành việc xác nhận nhập học.

Hướng dẫn thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến ảnh 4

Bước 6: Kiểm tra lại trạng thái Đã nhập học

Hướng dẫn thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến ảnh 5

Trạng thái thông tin của thí sinh “Đã nhập học” nghĩa là thí sinh đã xác nhận nhập học thành công và trường Đại học đã nhận được thông tin xác nhận nhập học của thí sinh.

Khi đã xác nhận nhập học xong, thí sinh sẽ không được Hủy xác nhận nhập học, nếu muốn Hủy xác nhận nhập học phải liên hệ với trường Đại học đã nhập học để được giải quyết.