Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 07/12 đến ngày 07/12/2022 (Tổng quan)

01 Tháng Mười Hai 2022

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

8h30, ngày 07.12.2022

 (Thứ 4)

Bảo vệ tiểu luận tổng quan khóa 3 và 4, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc.

HĐ 1: Tên luận án: Sáng tác giao hưởng và thính phòng của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân trong đào tạo âm nhạc ở Việt Nam. NCS: Dương Vũ Bình Minh, NHD: PGS.TS Trịnh Hoài Thu.

HĐ 1: Tên luận án: Sáng tác giao hưởng và thính phòng của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân trong đào tạo âm nhạc ở Việt Nam. NCS: Vũ Thị Tươi, NHD: GS.TSKH. Phạm Lê Hòa.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm

Thông tin và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ luận văn