Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 21/11 đến ngày 26/11/2022

22 Tháng Mười Một 2022

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

8h30, ngày 22.11.2022

 (Thứ 3)

Thảo luận luận văn thạc sĩ khóa 11, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài 1: Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam. Học viên: Nguyễn Trọng Nghĩa. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị.

Đề tài 2: Quản lý di tích lịch sử đình Hoàng Châu, xã Hoàng Châu, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Học viên: Phạm Thúy An. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm Thông tin và truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ luận văn

14h00, ngày 26.11.2022

 (Thứ 7)

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 14 và 15, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc.

Đề tài 1: Dạy học piano cho học sinh tại câu lạc bộ năng khiếu trường THCS Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. Học viên: Nguyễn Mạnh Cường. NHDKH: PGS.TS. Kiều Trung Sơn.

Đề tài 2: Dạy học sáo trúc cho học sinh Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang. Học viên: Tống Văn Huề. NHDKH: PGS.TS. Kiều Trung Sơn.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm Thông tin và truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ luận văn