Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 02/12 đến ngày 08/12/2022

01 Tháng Mười Hai 2022

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

8h30, ngày 02.12.2022

 (Thứ 6)

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 15, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc.

Đề tài 1: Rèn luyện kỹ năng đọc cao độ trong dạy học Xướng âm ở Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Học viên: Phạm Xuân Cảnh. NHDKH: PGS.TS. Lê Vinh Hưng.

Đề tài 2: Dạy học hát cho học sinh lớp 6 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Nguyên, huyện Kiến Xương – Thái Bình. Học viên: Nguyễn Thị Nên. NHDKH: PGS.TS. Phạm Trọng Toàn.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời, Trung tâm

Thông tin và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ luận văn

14h00, ngày 05.11.2022

 (Thứ 2)

Thảo luận luận văn thạc sĩ khóa 12 và 14, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc.

Đề tài 1: Dạy học hát dân ca cho học sinh trường Trung học cơ sở Ba Đình, Hà Nội. Học viên: Nguyễn Thị Chinh. NHDKH: PGS.TS. Hà Thị Hoa.

Đề tài 2: Dạy học hát ca khúc của nhạc sĩ Trần Hoàn cho học viên tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Hà Đông, Hà Nội. Học viên: Nguyễn Ngân Hà. NHDKH: TS. Đỗ Thị Thanh Nhàn.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ luận văn

8h30, ngày 06.11.2022

 (Thứ 3)

Thảo luận luận văn thạc sĩ khóa 11 và 12, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài 1: Quản lý di tích lịch sử - văn hóa Miếu Ngà, xã Việt Tiến, huyện Vĩnh bảo, thành phố Hải Phòng. Học viên: Phạm Văn Quyền. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo.

Đề tài 2: Quản lý di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải, thành phố Đà Nẵng. Học viên: Võ Thị Bảo Thùy. NHDKH: PGS.TS. Dương Thị Thu Hà.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ luận văn

8h30, ngày 08.12.2022

 (Thứ 5)

Xét duyệt đề cương luận văn khóa 16, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ luận văn