Lịch bảo vệ

Lịch Sau đại học từ ngày 30/3 đến 13/4

23 Tháng Ba 2023

Ngày

Buổi

Ni dung

Địa điểm

 

31.03.2023

(Thứ 6)

Sáng

(8h30)

Bảo vệ luận văn thạc sĩ - Khóa 10 chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Mỹ thuật.

 

Đề tài bảo vệ: Khai thác nghệ thuật trong tranh khắc gỗ phong cảnh của hoạ sĩ Utagawa Hiroshige vào dạy học Mỹ thuật tại trường THCS Xuân Đỉnh

 HV: Bùi Thị Hồng

NHDKH: TS. Đào Thị Thuý Anh

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

 

Phòng BV Luận văn

Bảo vệ luận văn thạc sĩ - Khóa 10 chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Mỹ thuật.

 

Đề tài bảo vệ: Vận dụng hoạ tiết trang trí trên Trống Đồng Đông Sơn vào dạy học mỹ thuật THCS ở trường TH & THCS Newton 5, thành phố Hà Nội

 HV: Nguyễn Huy Hoàng

NHDKH: PGS.TS. Lê Văn Tạo

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

 

 

Ngày

Buổi

Ni dung

Địa điểm

 

04.04.2023

(Thứ 3)

Sáng

(8h30)

Thảo luận văn thạc sĩ - Khóa 10 chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Mỹ thuật.

 

Đề tài bảo vệ: Vận dụng nghệ thuật tạo hình trong tranh dân gian Kim Hoàng vào dạy học mĩ thuật tại trường THCS Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

HV: Nguyễn Thị Bình

NHDKH: TS. Đào Thị Thuý Anh

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

 

Phòng BV Luận văn

Thảo luận luận văn thạc sĩ - Khóa 7 chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Mỹ thuật.

 

Đề tài bảo vệ: Nghệ thuật tạo hình trong tranh của hoạ sĩ Lê Phổ, vận dụng trong dạy học môn Mỹ thuật tại trường THCS Nguyễn Phong Sắc, Thành phố Hà Nội

HV: Hoàng Tiến Thành

NHDKH: TS. Phạm Hùng Cường

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

 

 

 

Ngày

Buổi

Ni dung

Địa điểm

 

13.04.2023

(Thứ 5)

Sáng

(8h30)

Xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ - Khóa 12 chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Mỹ thuật.

 

Đề tài bảo vệ: Vận dụng trang trí trên trang phục của phụ nữ người Mông, Lào Cai vào dạy học môn Mỹ thuật tại trường Tiểu học Mai Trung, số 1, Hiệp Hoà, Bắc Giang

 

HV: Nguyễn Thị Hường

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

 

Phòng BV Luận văn

Xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ - Khóa 12 chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Mỹ thuật.

 

Đề tài bảo vệ: Nghệ thuật tạo hình trong tranh của hoạ sĩ Lê Phổ, vận dụng trong dạy học môn Mỹ thuật tại trường THCS Nguyễn Phong Sắc, Thành phố Hà Nội

 

HV: Nguyễn Thuý Ngọc

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

 

Xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ - Khóa 12 chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Mỹ thuật.

 

Đề tài bảo vệ: Nghệ thuật tạo hình trong tranh của hoạ sĩ Lê Phổ, vận dụng trong dạy học môn Mỹ thuật tại trường THCS Nguyễn Phong Sắc, Thành phố Hà Nội

 

HV: Nguyễn Thuý Ngọc

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

 

 

 

 

Ngày

Buổi

Ni dung

Địa điểm

 

13.04.2023

(Thứ 5)

Chiều

(13h30)

Xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ - Khóa 12 chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Mỹ thuật.

 

Đề tài bảo vệ: Vận dụng yếu tố tạo hình trong tranh in khắc gỗ của hoạ sĩ Trần Nguyên Đán vào dạy học Mỹ thuật tại trường Trung học cơ sở Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình.

 

HV: Phan Thị Thu Trang

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

 

Phòng BV Luận văn

Xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ - Khóa 12 chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Mỹ thuật.

 

Đề tài bảo vệ: Vận dụng nghệ thuật điêu khắc trong kiến trúc chùa Trăm Gian vào dạy học mỹ thuật trường THCS Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội.

 

HV: Quản Văn Hà

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

 

Xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ - Khóa 12 chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Mỹ thuật.

Đề tài bảo vệ: Vận dụng nghệ thuật tạo hình trong tranh lập thể của Picasso vào việc dạy học Mỹ thuật tại trường THCS Nguyễn Trãi.

 

HV: Nguyễn Thuý Ngọc

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.