Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học ngày 24/3/2023

20 Tháng Ba 2023

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Sáng 8h30 24.03.2023

Thứ 6

Thảo luận luận văn thạc sĩ Khóa 11, 12 chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài 1: Quản lý hoạt động karaoke tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. HV: Nguyễn Minh Tú. NHDKH: TS. Đỗ Quang Minh.

Đề tài 2: Quản lý hoạt động văn hóa tại Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện Ảnh thành phố Hải Phòng. HV: Phạm Thị Yến. NHDKH: PGS.TS. PGS.TS. Đào Đăng Phượng.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm TT và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ