Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học ngày 23/3/2023

17 Tháng Ba 2023

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Chiều 14h00

23.03.2023

Thứ 5

Bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 11, 13 chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài 1: Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam. HV: Nguyễn Trọng Nghĩa. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị.

Đề tài 2: Quản lý hoạt động văn hóa tại Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. HV: Lê Văn Hướng. NHDKH: PGS.TS. PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm TT và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ