Hoạt động đào tạo

Quyết định 664/QĐ-ĐHSPNTTW-ĐT ngày 04 tháng 6 năm 2014 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo 2011 – 2014 Tại trường Đại học Hùng Vương

10 Tháng Sáu 2014

Tệp đính kèm: download (Kèm theo danh sách xếp hạng tốt nghiệp)

 

Quyết định 664/QĐ-ĐHSPNTTW-ĐT ngày 04 tháng 6 năm 2014 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo 2011 – 2014  Tại trường Đại học Hùng Vương