Tuyển sinh đại học

Kết quả kỳ thi tuyển sinh Đại hoc và Cao đẳng năm 2014

27 Tháng Bảy 2014
Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh Đại học và cao đẳng năm 2014, thí sinh có thể tra cứu điểm tại đường link sau: http://diemthi.spnttw.edu.vn
(Thí sinh chú ý điểm tra cứu chưa nhân hệ số các môn năng khiếu)
Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm