Tin tức

Hội đồng giáo sư nhà nước công bố danh sách thành viên hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành 2023

03 Tháng Tám 2023

Hội đồng giáo sư nhà nước chính thức công bố danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2023.

 

Ngày 1/8, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch, Thư ký của 28 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành năm 2023.

Theo đó, danh sách Phó Chủ tịch, Thư ký của một số ngành/liên ngành có thay đổi so với năm 2022 như ngành Dược học, Giao thông Vận tải, Văn học, Xây dựng - Kiến trúc, Khoa học trái đất – Mỏ.

Cụ thể, danh sách Phó Chủ tịch, Thư ký của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2023 như sau:

HĐGSNN công bố danh sách thành viên hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành 2023 ảnh 2

Theo kế hoạch, từ ngày 11/9 đến ngày 6/10, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

Từ ngày 25/10 đến ngày 31/10, Hội đồng giáo sư nhà nước sẽ họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

Trước đó, năm 2022, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đối với 383 ứng viên. Trong đó, có 34 giáo sư, 349 phó giáo sư.

Xem chi tiết danh sách thành viên  hội đồng giáo sư ngành Văn hoá - Nghệ thuật - Thể dục Thể thao năm 2023:

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Tạ Ngọc Tấn

1954

Chủ tịch

Hội đồng Lý luận Trung ương

2

GS.TS. Ngô Văn Thành

1951

Phó Chủ tịch

Học viện Âm nhạc Quốc gia
Việt Nam

3

GS.TS. Trần Thanh Hiệp

1954

Thư ký

Trường Đại học Sân khấu -
Điện ảnh Hà Nội

4

GS.TS. Nguyễn Đại Dương

1959

Ủy viên

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

5

GS.TS. Trần Thu Hà

1949

Ủy viên

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

6

GS.TS. Đào Mạnh Hùng

1956

Ủy viên

Viện Văn hóa Nghệ thuật
 Quốc gia Việt Nam

7

GS.TS. Lê Hồng Lý

1957

Ủy viên

Viện Nghiên cứu Văn hóa,
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

8

GS.TS. Lê Thị Hoài Phương

1958

Ủy viên

Viện Văn hóa Nghệ thuật
Quốc gia Việt Nam

9

GS.TS. Lê Quý Phượng

1957

Ủy viên

Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

10

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

1951

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

11

GS.TS. Nguyễn Xuân Tiên

1958

Ủy viên

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh