Hoạt động nghiên cứu

Hội thảo “Cơ sở dữ liệu âm nhạc trong đào tạo nghệ thuật”

13 Tháng Mười Một 2017

Thực hiện theo tiến trình của đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2016 “Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu âm nhạc”, chiều ngày 06/11/2017, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Hội thảo “Cơ sở dữ liệu âm nhạc trong đào tạo nghệ thuật”.

Tham dự Hội thảo có GS.TSKH. Phạm Lê Hòa, nguyên Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị cùng các thành viên tham gia nghiên cứu đề tài.

 

 

GS.TSKH. Phạm Lê Hòa phát biểu đề dẫn tại Hội thảo 

 

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, GS.TSKH. Phạm Lê Hòa khẳng định Trường ĐHSP Nghệ thuật TW rất quan tâm và coi trọng công tác NCKH. Trong dạy học nói chung và dạy học âm nhạc nói riêng, cơ sở dữ liệu phần mềm là nguồn thông tin rất cần thiết cung cấp cho người dạy và người học những kiến thức trên nhiều phương diện. Xây dựng cơ sở dữ liệu âm nhạc của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW là một công việc quan trọng và cấp bách, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu âm nhạc lần đầu tiên sẽ có nhiều khó khăn, đòi hỏi nhiều trí tuệ, công sức để có thể đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của công tác học tập và nghiên cứu khoa học.

 

 

ThS. Lương Minh Tân - Phó Trưởng khoa Sư phạm Âm nhạc trình bày báo cáo 

 

Mở đầu buổi Hội thảo, ThS. Lương Minh Tân - Phó trưởng khoa Sư phạm Âm nhạc đã trình bày báo cáo với nội dung “Khái quát về hệ thống quản lý dữ liệu” với mục đích chính là cung cấp phương tiện tra cứu tư liệu dạy học âm nhạc môn Lịch sử âm nhạc và Phân tích tác phẩm cho hệ đại học sư phạm âm nhạc. Tư liệu được đưa lên chủ yếu theo chương trình môn học hiện đang sử dụng như văn bản (bài viết, tổng phổ…), hình ảnh, âm thanh và video. 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai - giảng viên Khoa Sau đại học trình bày báo cáo

 

Tiếp theo chương trình Hội thảo là báo cáo với nội dung “Vai trò của cơ sở dữ liệu trong đào tạo đại học Sư phạm Âm nhạc” của PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai. Bài báo cáo nêu cao vai trò của cơ sở dữ liệu phần mềm giúp cho nội dung bài giảng có chiều sâu và chất lượng dạy học được nâng lên. Nó bổ trợ kiến thức cho việc nghiên cứu và học tập chuyên sâu về sư phạm âm nhạc, là một cơ sở để sinh viên tự học hiệu quả. Báo cáo “Sử dụng cơ sở dữ liệu âm nhạc” của ThS. Bùi Ngọc Hưng hướng dẫn người dùng đăng nhập hệ thống, tra cứu và khai thác thông tin âm nhạc một cách hiệu quả, tiết kiệm thời gian nhất.

Sau khi lắng nghe các báo cáo, Hội thảo nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp xây dựng của giảng viên, đại diện lãnh đạo các khoa chuyên môn của Nhà trường. để tập thể tác giả hoàn thiện đề tài nghiên cứu.

            Một số hình ảnh tại Hội thảo: 

 

 

ThS. Bùi Ngọc Hưng - Phó trưởng phòng Đào tạo trình bày báo cáo

 

TS. Lê Vinh Hưng - Trưởng khoa Sư phạm Âm nhạc đóng góp ý kiến tại Hội thảo

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm