Hoạt động nghiên cứu

Hưởng ứng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

22 Tháng Năm 2018

BBT

            “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” đã được Bộ Khoa học và Công nghệ chọn làm chủ đề Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5 năm nay.

            Chủ đề và hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam năm 2018 hướng đến mục tiêu tiếp tục biểu dương và tôn vinh đội ngũ cán bộ KH&CN; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu KH&CN đối với sự phát triển đất nước, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN, động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai.

            Hưởng ứng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2018, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW tổ chức các hoạt động chào mừng trước và sau Ngày KH&CN (17/5/2018 - 25/5/2018), bao gồm các nội dung: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền như: khẩu hiệu chào mừng, phổ biến các đơn vị tuyên truyền cán bộ, sinh viên nghiên cứu Quyền sở hữu trí tuệ, tổ chức nghiệm thu và duyệt thuyết minh đề tài NCKH của sinh viên năm 2018…

Toàn cảnh Hội đồng duyệt thuyết minh đề tài NCKH cấp sinh viên năm 2018 - 2019

            Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của một cơ sở giáo dục đại học. Trong nhiều năm qua, Ban Giám hiệu Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã luôn chú trọng và đầu tư một cách hợp lý, có hiệu quả nhất đối với hoạt động này, góp phần khẳng định vị thế của Trường là một trung tâm nghiên cứu khoa học quan trọng trong lĩnh vực giáo dục nghệ thuật của đất nước.

            Một số hình ảnh Nghiệm thu và duyệt thuyết minh đề tài NCKH của sinh viên năm 2018:

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm