Tin tức

Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Công đoàn khóa XVI, nhiệm kỳ 2023-2028

13 Tháng Mười 2023

Ngày 11/10/2023, tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã diễn ra Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với hơn 300 đại biểu chính thức và khách mời. Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã cử 03 cán bộ đoàn viên tham dự Đại hội. Tại Đại hội các đại biểu đã tham gia bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 30 uỷ viên và 07 thành viên tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo TS. Phạm Ngọc Thưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị quan trọng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động và tổ chức công đoàn trong ngành Giáo dục trong cả nước.

Đại hội diễn ra vào thời điểm các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị đang ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4.11.2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐGDVN lần thứ XV, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành CĐGDVN khóa XV; bầu Ban Chấp hành CĐGDVN khóa XVI, đồng thời bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Báo cáo tại Đại hội cho biết, nhiệm kỳ 2018-2023, hoạt động công đoàn tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Công đoàn lần thứ XV đề ra. Công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được quan tâm…

Tham dự Đại hội, Công đoàn NUAE đã cử 03 cán bộ đoàn viên tham dự do TS. Nguyễn Văn Định – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Nhà trường làm trưởng đoàn dẫn đoàn tham dự.

TS.Trịnh Thị Hà - Phó Giám đốc TT Tin học và Ngoại ngữ, Phó Chủ tịch Công đoàn NUAE tham gia bỏ phiếu Bầu BCH Công đoàn GDVN khóa XVI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tại Đại hội các đại biểu đã bầu được Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành cũng bầu Ban Thường vụ gồm 7 uỷ viên; bầu Uỷ ban Kiểm tra gồm 8 uỷ viên; bầu ông Nguyễn Ngọc Ân tiếp tục làm Chủ tịch CĐGDVN nhiệm kỳ 2023-2028; hai Phó Chủ tịch là các bà: Đặng Hoàng Anh và Lê Thị Mai Oanh.

Nhóm Mộc miên (nữ cán bộ, giảng viên của NUAE) tham gia biểu diễn Nghệ thuật phục vụ Đại hội

BBT