Tin hoạt động sau đại học

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Văn hóa

23 Tháng Sáu 2018

BBT

       Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 21/6/2018, khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho học viên Đỗ Thị Thu Hà và Đinh Thị Hồng Liễu - khóa V chuyên ngành Quản lý Văn hóa. 

       Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

       Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn, ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy, khoa học.

       Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: PGS.TS. Trần Đức Ngôn, GS.TS. Lê Hồng Lý; PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức, PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Quản lý văn hóa đọc của học sinh tại các trường Trung  học phổ thông trên địa bàn thành phố Ninh Bình 

Học viên: Đỗ Thị Thu Hà

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Cần

Tóm tắt nội dung: Đề tài phân tích thực trạng văn hóa đọc của hoc sinh tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Ninh Bình, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng văn hóa đọc trong thời gian tới.

Xếp loại: Giỏi

Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức, PGS.TS. Trần Đức Ngôn; GS.TS. Lê Hồng Lý, PGS.TS. Nguyễn Văn Cần (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình

Học viên: Đinh Thị Hồng Liễu

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức

Tóm tắt nội dung: Đề tài phân tích thực trạng công tác quản lý văn hóa cơ sở ở phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở trong thời gian tới.

Xếp loại: Giỏi

Học viên chụp ảnh lưu niệm với các thành viên Hội đồng