Tin hoạt động sau đại học

Lễ bảo vệ luận văn của học viên Hoàng Minh Cương, k1 - Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Mỹ thuật

06 Tháng Bảy 2018

                                                                                         BBT

       Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, ngày 06/7/2018, tại Phòng bảo vệ luận án, Khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ, Khóa 1 - Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Mỹ thuật.  

       Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

       Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt trình bày theo đúng trường quy, khoa học.

Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:
Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Lê Văn Tạo
Phản biện 1: GS.TS. Ngô Văn Doanh
Phản biện 2: PGS.TS. Trang Thanh Hiền
Ủy viên: TS. Phạm Minh Phong
Ủy viên, thư ký: TS Quách Thị Ngọc An
Đề tài: Dạy học phân môn Vẽ trang trí trong Trường Trung học cơ sở Thanh Liệt - huyện Thanh Trì - Hà Nội.
Học viên: Hoàng Minh Cương

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trần Đình Tuấn


PGS.TS. Trang Thanh Hiền (Phản biện 1), nhận xét về luận văn của học viên Hoàng Minh Cương

       Tóm tắt nội dung: Môn Mỹ thuật trong các trường THCS là môn năng khiếu, cung cấp cho học sinh kiến thức về cái đẹp và cảm thụ cái đẹp trong cuộc sống, nuôi dưỡng và là cầu nối cho việc học tốt hơn những bộ môn khác. Trang trí là một phân môn của bộ môn Mỹ thuật, giúp học sinh biết thể hiện cái đẹp thông qua trình bày đường nét, màu sắc, hình mảng... được bắt nguồn từ thực tế đời sống xã hội. Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực trạng hoạt động dạy học phân môn Vẽ trang trí ở trường Trung học sơ sở Thanh Liệt, huyện Thah trì, Hà Nội, học viên nghiên cứu đề xuất một số phương pháp dạy học phù hợp với nội dung chương trình và đặc điểm của học sinh trường THCS Thanh Liệt nhằm nâng cao chất lượng dạy học phân môn Vẽ trang trí của nhà trường.

       Xếp loại: Giỏi


Học viên Hoàng Minh Cương
chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên Hội đồng khoa học