Hoạt động nghiên cứu

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ “Các giải pháp nâng cao năng lực dạy và học tiếng Anh cho giảng viên, sinh viên ngành Sư phạm Nghệ thuật theo mục tiêu của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020”

22 Tháng Ba 2019

BBT

          Sáng ngày 15/3/2019, Hội đồng khoa học tiến hành nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ “Các giải pháp nâng cao năng lực dạy và học tiếng Anh cho giảng viên, sinh viên ngành Sư phạm Nghệ thuật theo mục tiêu của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020” - mã số B2017-GNT-06, chủ nhiệm đề tài ThS. Đinh Thị Phương Hoa. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Hội đồng cùng các Ủy viên trong Hội đồng Nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài và các thành viên thực hiện đề tài.

Các thành viên trong Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu

đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ 

 

          Theo Quyết định Hội đồng số 207/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 1 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng nghiệm thu khoa học được thành lập gồm các thành viên: GS.TS. Lê Hồng Lý (Học viện Khoa học xã hội) - Chủ tịch Hội đồng; TS. Hà Thanh Hương (Học viện Quản lý Giáo dục) - Ủy viên, Phản biện; ThS. Hà Thị Thanh Thủy (Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội) - Ủy viên; ThS. Hoàng Thị Thu Hằng (Trường ĐHSP Nghệ thuật TW) - Ủy viên; TS. Trịnh Thị Hà - Ủy viên, PGS.TS Hà Thị Hoa (Trường ĐHSP Nghệ thuật TW) - Ủy viên, Thư ký.

ThS. Đinh Thị Phương Hoa - Chủ nhiệm đề tài trình bày Báo cáo tổng kết

 

          Tại Hội nghị, ThS. Đinh Thị Phương Hoa nêu rõ tính cấp thiết của đề tài, phương pháp nghiên cứu, nội dung nghiên cứu, mục tiêu và sản phẩm của đề tài. Trong các nội dung đó, chủ nhiệm đề tài đặc biệt nhấn mạnh đến mục tiêu của đề tài nhằm luận giải được cơ sở khoa học và thực tiễn của việc nâng cao năng lực dạy và học tiếng Anh của giảng viên, sinh viên ngành Sư phạm Nghệ thuật, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp cho nhóm đối tượng nêu trên nhằm đạt được mục tiêu của đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.

GS.TS. Lê Hồng Lý  - Chủ tịch Hội đồng nhận xét đề tài

 

          Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tổng kết đề tài, Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên trong Hội đồng khoa học lần lượt nhận xét về đề tài và đặt câu hỏi cho nhóm tác giả. Nhìn chung đề tài: “Các giải pháp nâng cao năng lực dạy và học tiếng Anh cho giảng viên, sinh viên ngành Sư phạm Nghệ thuật theo mục tiêu của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020” đã đạt được mục tiêu đề tài đặt ra, phương pháp nghiên cứu phù hợp, có tính ứng dụng cao trong thực tiễn khi áp dụng vào giảng dạy cho sinh viên Sư phạm Nghệ thuật ở các trường đại học. Bên cạnh đó, để góp phần cho nhóm tác giả hoàn thiện đề tài nghiên cứu, các ủy viên trong Hội đồng khoa học cũng nêu ra những ý kiến phản biện, đóng góp cho đề tài.

          Với tinh thần làm việc khoa học, nghiêm túc, Hội đồng khoa học đã nhất trí thông qua đề tài, nghiệm thu các sản phẩm của đề tài, đánh giá đề tài ở mức Đạt.

Các thành viên thực hiện đề tài chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng Nghiệm thu

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm