Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 05/7 đến ngày 11/7/2021

01 Tháng Bảy 2021

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

14h00, ngày 05.7.2021

 (Thứ 2)

Thảo luận luận văn thạc sĩ khóa 7- chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Mỹ thuật.

Đề tài: Nghệ thuật trang trí trên cửu đỉnh vận dụng vào dạy học môn  Mỹ thuật ở Trường THCS thị trấn Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. HV: Phạm Châu Lệ Nga. NHDKH: TS. Phạm Minh Phong.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Trực tuyến

9h00, ngày 08.7.2021

 (Thứ 5)

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 10- chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài: Quản lý di tích Quốc gia đặc biệt Hồ Ba Bể, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. HV: Tăng Thị Hồng Nhung. NHDKH: PGS.TS Đào Đăng Phượng.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm Thông tin và truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Trực tuyến

14h0, ngày 08.7.2021

 (Thứ 5)

Thảo luận luận văn thạc sĩ khóa 10 và 11- chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài 1: Quản lý di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia đình Thạc Gián thành phố Đà Nẵng.HV: Trịnh Mai Trầm Khương. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo.

Đề tài 2: Quản lý di tích lịch sử cấp quốc gia trên địa bàn huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. HV: Hà Thị Kim Oanh. NHDKH: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Trực tuyến