Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 07/6 đến ngày 13/6/2021

05 Tháng Sáu 2021

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

14h00, ngày 07.6.2021

 (Thứ 2)

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 7 - chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài: Quản lý hoạt động văn hóa tại Trung tâm Văn hóa Kim Đồng, Hà Nội. HV: Nguyễn Thị Thúy. NHDKH: TS. Phạm Ngọc Dũng.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm Thông tin và truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Trực tuyến

8h30, ngày 11.6.2021

 (Thứ 6)

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 11- chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

Đề tài 1: Dạy học đàn Piano cho học sinh tại Câu lạc bộ Piano Trường Tiểu học Trung Tự. HV: Nguyễn Thị Phượng. NHDKH: PGS.TS. Phạm Trọng Toàn.

Đề tài 2: Dạy học hát cho học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. HV: Nguyễn Ngọc Linh. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm Thông tin và truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Trực tuyến

14h00, ngày 11.6.2021

 (Thứ 6)

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 11- chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

Đề tài 1: Dạy học đàn phím điện tử tại câu lạc bộ nghệ thuật, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huy Tưởng, huyện Đông Anh, Hà Nội.. HV: Hoàng Minh Huệ. NHDKH: PGS.TS. Trần Hoàng Tiến.

Đề tài 2: Rèn luyện kỹ năng tập đọc nhạc cho học sinh khối lớp 6 Trường Trung học cơ sở Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. HV: Lê Thùy Trang. NHDKH: PGS.TS. Lê Văn Toàn.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm Thông tin và truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Trực tuyến