Chất lượng giáo dục

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Tuyển sinh đại học, đại học liên thông hệ chính quy năm 2019
24 Tháng Giêng 2019

Nhà trường có 11 phòng, ban, viện, trung tâm; 11 khoa chuyên môn và gần 400 cán bộ, giảng viên trong đó có 10 Giáo sư và Phó Giáo sư, 18 Tiến sĩ và 265 thạc sĩ. Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương là trường có số lượng cán bộ giảng viên giảng dạy nghệ thuật ở trình độ cao thuộc tốp đầu so với các trường Nghệ thuật trên cả nước