Tra cứu văn bản

Thông báo của Hội đồng trường về việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức đối với viên chức quản lý trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm học 2022 - 2023

Số/ký hiệu: 35/TB-ĐHSPNTTW-HĐT
Ngày ban hành: 13/11/2023
Cơ quan ban hành: ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Thông báo
Người ký: Chủ tịch Hội đồng trường

Xem thêm: