Tra cứu văn bản

Quyết định v/v ban hành Quy định về hoạt động hệ thống quản lí thông tin đảm bảo chất lượng bên trong của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Số/ký hiệu: 2075/QĐ-ĐHSPNTTW
Ngày ban hành: 19/10/2023
Loại văn bản: Quyết định

Xem thêm:

Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2023-2024
1787/KH-ĐHSPNTTW 29/09/2023 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Kế hoạch
Thông báo về việc tuyển sinh Sau đại học năm 2023, đợt 2
1676/TB- ĐHSPNTTW 18/09/2023 Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương Thông báo