Tra cứu văn bản

Quyết định về việc khen thưởng năm học 2022 - 2023

Số/ký hiệu: 2287/QĐ-ĐHSPNTTW
Ngày ban hành: 27/11/2023
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: PGS

Xem thêm: