Tra cứu văn bản

Thông báo Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động, đơn vị và bình xét thi đua khen thưởng năm học 2022 - 2023

Số/ký hiệu: 2285/QĐ-ĐHSPNTTW
Ngày ban hành: 27/11/2023
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương
Loại văn bản: Thông báo
Người ký: PGS.TS Lê Vinh Hưng

Xem thêm:

Quyết định về việc khen thưởng năm học 2022 - 2023
2287/QĐ-ĐHSPNTTW 27/11/2023 Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương Quyết định
Quyết định về việc công nhân danh hiệu thi đua năm học 2022 - 2023
2286/QĐ-ĐHSPNTTW 27/11/2023 Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương Quyết định
Kế hoạch về việc tổ chức thi tuyển sinh Sau đại học năm 2023, đợt 2
2230/KH - SPNTTW 16/11/2023 Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương Kế hoạch