Tra cứu văn bản

Phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI

Số/ký hiệu: 605
Ngày ban hành: 28/12/2023
Cơ quan ban hành: Đảng ủy
Loại văn bản: Thông báo
Người ký: Đào Đăng Phượng

Xem thêm:

Thông báo V/v nghỉ tết Dương lịch năm 2024 và phân công lãnh đạo, cán bộ trực cơ quan
2389/TB-ĐHSPNTTW 07/12/2023 Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương Thông báo
Quyết định về việc khen thưởng năm học 2022 - 2023
2287/QĐ-ĐHSPNTTW 27/11/2023 Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương Quyết định
Quyết định về việc công nhân danh hiệu thi đua năm học 2022 - 2023
2286/QĐ-ĐHSPNTTW 27/11/2023 Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương Quyết định