Văn bản Hội đồng trường

Nghị quyết về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

Số/ký hiệu: 02/NQ-HĐT
Ngày ban hành: 15/01/2021
Cơ quan ban hành: Hội đồng Trường Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Nghị quyết
Người ký: Chủ tịch HĐT Trịnh Thị Thanh

Xem thêm: