Văn bản Hội đồng trường

Nghị quyết ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Số/ký hiệu: 28 /NQ-ĐHSPNTTW-HĐT
Ngày ban hành: 27/10/2022
Cơ quan ban hành: Hội đồng Trường Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Nghị quyết
Người ký: Chủ tịch HĐT Trịnh Thị Thanh

Xem thêm: