Các nhà khoa học

TS. Lương Thị Thanh Hải

Cập nhật ngày: 15 Tháng Ba 2018

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

  1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC:

Họ và tên:  Lương Thị Thanh Hải                     Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 28/08/1979                    Nơi sinh: Hải Phòng

Quê quán: An Tiến, An Lão, Hải Phòng                       

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, đơn vị công tác:  P. Trưởng Khoa, Khoa Giáo dục đại cương – Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số 1, ngách 83/87/17, đường Tân Triều, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 0932 383 969     E-mail: thanhhai_ktdc@yahoo.com

  1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

1. Đại học:

- Hệ đào tạo: Chính quy     Thời gian đào tạo từ tháng 9/1997 đến tháng 6/2001

- Nơi học: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

- Ngành học: Tâm lý học

- Tên khóa luận hoặc môn thi tốt nghiệp: Khối lượng ghi nhớ của học sinh tiểu học

- Ngày và nơi bảo vệ khóa luận hoặc thi tốt nghiệp: ngày 13/06/2001, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

- Người hướng dẫn: PGS.TS. Võ Thị Minh Chí

2. Thạc sĩ:

- Hệ đào tạo: Chính quy;  Thời gian đào tạo từ T12/2005 đến T12/2008

- Nơi học:  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

- Ngành học: Tâm lý học

- Tên luận văn: Nghiên cứu năng lực sáng tạo của sinh viên Mỹ thuật trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW.

- Ngày và nơi bảo vệ luận văn: ngày 31/12/2008, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

- Người hướng dẫn: PGS Trần Trọng Thủy

3. Tiến sĩ:

- Hệ đào tạo: Chính quy   

- Thời gian đào tạo từ tháng 12 năm 2010 đến tháng 12 năm 2016

- Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Tên luận án: Tính sáng tạo trong hoạt động tạo hình của sinh viên ngành Sư phạm Mỹ thuật

- Người hướng dẫn:

1. PGS.TS. Võ Thị Minh Chí                                

2. PGS.TS. Nguyễn Sinh Phúc

4. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh - B2

5. Bằng tốt nghiệp các bậc học (số bằng, ngày, nơi cấp):

- Bằng Cử nhân: B 318180, cấp ngày 09/7/2001, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

- Bằng Thạc sĩ: QM 008792, ngày 02/6/2009, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC:

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

T10/2001  đến nay

Khoa Tâm lý, Giáo dục và Giáo dục thể chất, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

Giảng dạy

 

 

IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ:

Bài báo:

 

1. Lương Thị Thanh Hải (T6/2010),“ Tâm lý học Nghệ thuật - Mảng trống trong đào tạo ở các trường Văn hóa - Nghệ thuật”, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học “Nghiên cứu và giảng dạy Tâm lý học, Giáo dục học trong các trường ĐHSP”, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ĐHSP Hà Nội – Trường ĐHSP, ĐH Đà Nẵng, tr.112 -114

2. Lương Thị Thanh Hải (T8/2010), “Mức độ sáng tạo của sinh viên Mỹ thuật - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW”, Tạp chí Giáo dục, (243), tr 18 – 20

3. Lương Thị Thanh Hải (T12/2010), “Đặc điểm nhân cách sáng tạo của người nghệ sỹ”, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học "20 năm khoa học tâm lí - giáo dục Việt Nam - Thành tựu và triển vọng", tr. 146 - 148

4. Lương Thị Thanh Hải (2015), Tính sáng tạo tạo hình của sinh viên ngành Sư phạm Mỹ thuật nhìn từ Lý thuyết Thành tố sáng tạo của Amabile Teresa. M. Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật, (17), tr.98 - 101.

5. Lương Thị Thanh Hải (2017), Nghiên cứu tính sáng tạo của sinh viên ngành Sư phạm Mỹ thuât, Tạp chí Giáo dục & Xã hội (73), tr.20 - 24.

6. Lương Thị Thanh Hải (7/2017), “Thực trạng tính sáng tạo của sinh viên ngành Sư phạm Mỹ thuật biểu hiện thông qua Ngôn ngữ tạo hình Mỹ thuật”, Tạp chí Tâm lý học (220), tr.87 - 99.

 

Đề tài nghiên cứu khoa học:

 

1. Lương Thị Thanh Hải (2004) (chủ nhiệm), Bước đầu tìm hiểu các thao tác trí tuệ bằng Test Raven trên sinh viên K33 trường Cao đẳng sư phạm Nhạc - Hoạ TW, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.

2. Lương Thị Thanh Hải (2005) (tham gia), Ứng dụng trắc nghiệm khách quan trong đánh giá kết qủa học tập môn Tâm lý học lứa tuổi  -  sư phạm cho sinh viên trường CĐSP Nhạc - Hoạ TW, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, mã số B2005 - 48 - 07.

3. Lương Thị Thanh Hải (2007) (chủ nhiệm) Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để đánh giá kết quả học tập môn Tâm lý học đại cương của sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, mã số B2007 - 36 - 07.

4. Lương Thị Thanh Hải (2009) (chủ nhiệm), Hứng thú nghề sư phạm của sinh viên trường Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

5. Lương Thị Thanh Hải (2011) (tham gia), Cố kết cộng đồng trong đời sống văn hóa của người Tày vùng núi phía Bắc Việt Nam, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, mã số T2011 - 01

6. Lương Thị Thanh Hải (2012) (tham gia), Vận dụng phương pháp Grap trong dạy học Giáo dục học ở trường Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, mã số T2012 - 22

7. Lương Thị Thanh Hải (2013) (tham gia), Ứng dụng E-Learning hỗ trợ kĩ năng tự học môn Tâm lý học cho sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, mã số T2013 - 32

8. Lương Thị Thanh Hải (2015) (chủ nhiệm), Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Tâm lý học quản lý văn hóa (Hệ Đại học Quản lý văn hóa - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW), đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, mã số T2014 – 11

Phạm Hồng Phương

Ths

Nguyên khoa Nhạc cụ

chi tiết

Lê Vinh Hưng

TS

Trưởng khoa Sư phạm Âm nhạc

chi tiết

Phạm Hùng Cường

Ths

Trưởng khoa Thiết kế - Đồ họa

chi tiết

Hoàng Thị Oanh

Ths

Trưởng khoa Thiết kế thời trang & Công nghệ May

chi tiết
Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm