Thông báo

THÔNG BÁO: ĐĂNG TẢI NỘI DUNG LUẬN ÁN CỦA NCS NGÔ THỊ VIỆT ANH

10 Tháng Mười 2022

THÔNG BÁO

ĐĂNG TẢI NỘI DUNG LUẬN ÁN CỦA NCS NGÔ THỊ VIỆT ANH

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW đăng tải nội dung luận án của Nghiên cứu sinh Ngô Thị Việt Anh

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc

Mã số: 9140111

Đề tài: Sử dụng đàn phím điện tử trong dạy học Âm nhạc bậc Trung học cơ sở ở một số tỉnh miền núi phía Bắc.

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trịnh Hoài Thu

Các file đính kèm:

  1. Toàn văn luận án
  2. Tóm tắt luận án (bằng tiếng Việt)
  3. Tóm tắt luận án (bằng tiếng Anh)
  4. Trích yếu luận án (bằng tiếng Việt)
  5. Trích yếu luận án (bằng tiếng Anh)
  6. Đóng góp mới của luận án (bằng tiếng Việt)
  7. Đóng góp mới của luận án (bằng tiếng Anh)
  8. Quyết định thành lập hội đồng

Thông báo cũ hơn: