Thông báo

Thứ Hai08/04/24

THÔNG BÁO Vv/ mở lớp tạo nguồn năng khiếu, kiến thức chuyên ngành Nghệ thuật năm 2024

Thứ Hai08/04/24

Văn bản số 579/YCBG - ĐHSPNTTW, ngày 8/4/2024 Mời chào giá dịch vụ cung cấp dịch vụ vệ sinh thường xuyên và định kỳ cho Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Thứ Hai08/04/24

Thông báo mời chào giá dịch vụ cung cấp dịch vụ vệ sinh thường xuyên và định kỳ cho Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Thứ Hai25/03/24

THÔNG BÁO số 512 Niêm yết kết quả sát hạch trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) kỳ xét tuyển viên chức năm 2024

Thứ Hai25/03/24

THÔNG BÁO số 514 Niêm yết danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự vòng kiểm tra sát hạch chuyên môn nghiệp vụ (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức năm 2024

Thứ Sáu15/03/24

Thông báo V/v tuyển sinh Sau đại học năm 2024

Thứ Sáu15/03/24

Thông báo về việc tuyển sinh ngành Piano trình độ Trung cấp hệ chính quy năm 2024

Thứ Sáu15/03/24

Thông báo về việc tuyển sinh đại học, đại học liên thông chính quy năm 2024

Thứ Sáu15/03/24

Thông báo số 486/TB-HĐXTVC, ngày 15/3/2024 v/v Niêm yết danh sách ứng viên tham gia sát hạch ngoại ngữ kỳ xét tuyển viên chức năm 2024

Thứ Sáu15/03/24

Thông báo số 485/TB HĐXTVC, ngày 15/3/2024 V/v Niêm yết kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2024

...