Thông báo

Thứ Sáu07/08/20

QUYẾT ĐỊNH Ban hành mẫu Phụ lục văn bằng đại học của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Thứ Sáu31/07/20

KẾ HOẠCH V/v Tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ cho sinh viên năm 2019 (Đợt thi CĐR.03.19-20)

Thứ Sáu31/07/20

Thông báo Kết quả xét tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm 2020

Thứ Sáu31/07/20

Thông báo V/v tăng cường công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19)

Thứ Năm30/07/20

Thông báo Về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện của Điện lực Thanh Xuân - Hà Nội

Thứ Tư22/07/20

THƯ MỜI GỬI BÀI CHO TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC

Thứ Năm16/07/20

THƯ MỜI V/v Viết bài đăng trên Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật nhân dịp kỉ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

Thứ Tư15/07/20

THÔNG BÁO SỐ 1 Về việc tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế "Giáo dục Văn hóa - Nghệ thuật trong bối cảnh hội nhập Quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0"

Chủ Nhật05/07/20

Thông báo: Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Thái Đình Dũng

Thứ Năm02/07/20

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ TẠI HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW NĂM 2020

...