Thông báo

Thứ Ba31/03/20

THÔNG BÁO V/v Nghỉ lễ và phân công lãnh đạo, cán bộ trực cơ quan ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30 tháng 4 và ngày Quốc tế Lao động 01 tháng 5 năm 2020

Thứ Ba31/03/20

Thông báo số 309/TB-ĐHSPNTTW, ngày 31/3/2020 v/v thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống Covid - 19

Thứ Tư25/03/20

Công văn số 969/BGDĐT-CNTT ngày 20/03/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện phòng, chống Covid -19

Thứ Ba24/03/20

THÔNG BÁO Về việc bảo đảm chất lượng ĐTTX trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

Thứ Sáu20/03/20

Thông báo về việc tiếp tục dừng kế hoạch học tập trên lớp đối với học viên, sinh viên

Thứ Ba17/03/20

Quy định về công tác đào tạo từ xa trong thời gian không tổ chức học tập trung trên lớp phòng chống dịch Covid-19

Thứ Ba17/03/20

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện

Thứ Ba17/03/20

TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH VÀ KẾT QUẢ PHIẾU TÍN NHIỆM CỦA CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ LẦN THỨ 15 NĂM 2020

Thứ Sáu13/03/20

Công văn số 795/BGDĐT-GDĐH ngày 13/03/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác Đào tạo thường xuyên ứng phó với dịch Covid-19

Thứ Ba10/03/20

THÔNG BÁO LỊCH XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2020