Thông báo

Thứ Năm20/01/22

Kế hoạch tổ chức học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 cho học viên, sinh viên trong tình hình dịch Covid-19

Thứ Tư19/01/22

Thông báo Kế hoạch nghỉ và phân công lãnh đạo, cán bộ trực Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Thứ Năm13/01/22

Thông báo Tuyển sinh đi học Tiến sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2022-2025

Thứ Năm13/01/22

Thông báo Tuyển sinh đi học Thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2022-2024

Thứ Ba11/01/22

Thông báo Điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021 (Đợt 2)

Thứ Bảy08/01/22

Thông báo số 16/TB – HĐTS, ngày 7/1/2022 v/v Thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học năm 2021 (đợt 2) và Quyết định trúng tuyển Sau Đại học năm 2021 (đợt 2).

Thứ Sáu31/12/21

Kết luận tại Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19

Thứ Năm23/12/21

Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 và phân công lãnh đạo, cán bộ trực cơ quan

Thứ Tư22/12/21

THÔNG BÁO: V/v tổ chức hội thảo khoa học cho nghiên cứu sinh và học viên năm 2022 Kỷ niệm 10 năm đào tạo Sau đại học - Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương

Thứ Sáu17/12/21

thing bro V/v thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022